Skip to content

План заходів запобігання та протидії булінгу

Заходи  щодо  запобігання торгівлі, експлуатації   та  протидії булінгу 

у 2022 – 2023н.р.

 

з/п

Заходи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Забезпечення  неухильного виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», ст..54,56 Закону України «Про освіту», ст..24 Закону  України «Про загальну середню освіту», ст..30 Закону України «Про дошкільну освіту», ст21 Закону України «Про позашкільну освіту» в      частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги  до людської гідності дитини, обов’язку захищати дитину від будь-яких проявів жорстокого фізичного або психологічного насильства

впродовж

навчального

року

Педагогічні працівники

2.

Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2019р. №684/340/607/1008 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

впродовж

навчального

року

Педагогічні працівники

3.

Участь в реалізації заходів запобігання явищу «шкільного булінгу (в рамках проекту «Шкільний офіцер поліції»)

впродовж

навчального

року

Т. Мосціцька 

класні керівники 1-11 класів

4.

Проведення з дітьми, медпрацівниками, батьками навчальних семінарів, тренінгів щодо попередження жорстокого поводження з дітьми та профілактики емоційного вигорання педагогів

впродовж

навчального

року

Л.Кузьмінова

Г. Іскра

5.

Залучення УР до інформаційної роботи  щодо профілактики насильства серед дітей

впродовж

навчального

року

Т. Мосціцька 

І. Івахів 

Учнівська Рада

7.

Конкурс дитячої творчості щодо профілактики насильства в рамках проведення Тижнів правових знань

Березень, 2022

Класні керівники 5-11 класів

8.

Участь у тренінгових заняттях на тему ненасильницького спілкування та курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів 

жовтень – листопад 2021р.

Класні керівники

9.

При проведенні просвітницької роботи з питань запобігання торгівлі  людьми використовувати посібник «Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей» (сайт www.lastrada.org.ua)

впродовж

навчального року

Класні керівники 5-11 класів

10.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку учнів

впродовж

навчального року

Класні керівники 1-11 класів

11

Організовувати в рамках проведення  Тижнів правових знань тематичні заходи щодо запобігання насильства  в учнівському середовищі, протидії торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці з залученням представників ГО та працівників львівського міського центру соціальних служб «Між нами»

жовтень 2021

березень 2022

Т. Мосціцька 

І. Івахів 

12

Залучати дітей девіантної поведінки до занять в спортивних секціях та гуртках, участі у змаганнях Спартакіади

впродовж

навчального року

Класні керівники 1-11 класів

13

Розміщення в ліцейній бібліотеці куточка правових знань та розміщення інформації про телефон Національної дитячої «гарячої лінії» – 116 111 або 0800500225 (безкоштовний для Київстар та Лайфсел) та Урядової гарячої лінії з попередження домашнього насильства – 1547

впродовж

навчального року

І. Левків

14

Розміщення в ліцеї скриньки «Довіри» з метою виявлення фактів булінгу, жорстокого поводження з дітьми, дотримання прав неповнолітніх

протягом вересня

2021 року

І. Івахів 

15

Створення в ліцеї служби порозуміння (ліцейна медіація)

І семестр

І. Івахів