Skip to content

Звіт директора ліцею за 2018-2019 Н.Р.

     Педагогічний колектив Ліцею № 51ім. І.Франка  у 2018-2019  навчальному році працював над виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», над реалізацією положень «Нової української школи»,  Державного стандарту початкової, базової таповної загальної освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі та допрофільного навчання у 7-8 класах, Закону України «Про мови».

 Освітній процес протягом 2018-2019н.р. забезпечували 76 педпрацівників, а саме: 12 вчителів початкової ланки, 60 вчителів середньої та старшої ланки (з них 10- у відпустці по догляду за дитиною), 4 вихователі ГПД. Серед педпрацівників2 учителі-методисти,  22 –  старших учителів, 30 – з вищою кваліфікаційною категорією, 10 – з першою кваліфікаційною категорією, 13 – з  другою кваліфікаційною категорією, 23 – спеціалістів. Середній вік педколективу – 38,4 років; 97 % вчителів має вищу освіту, 3 % – середню спеціальну.

    У 2018- 2019 н.р. в ліцеї навчалося 747 учнів,  об’єднаних у 26 класних  колективів.

Пріоритетні напрямки роботи в навчальному закладі –  виконання стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, положень «Нової української школи», організаційно – методичне забезпечення впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів;  на роботу з обдарованими дітьми, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, забезпечення педагогічної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання в початковій, основній, старшій ланках; забезпечення переходу на нові навчальні програми; організаційно-методичне забезпечення поглибленого вивчення англійської мови в 1- 11-х класах; підвищення компетентності учнів та вчителів,  інформатизації та комп’ютеризації  навчального закладу відповідно до Державної  програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці»; підвищення ефективності виховного процесу шляхом удосконалення учнівського самоврядування; розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, ознайомлення з новими педагогічними технологіями; удосконалення роботи з батьками; ефективне використання психологічної служби ліцею. 

    Протягом 2018-2019 н.р. педколектив працював над реалізацією методичної теми «Компетентнісно зорієнтована освіта і її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів». У ході роботи над проблемою ліцею було організовано роботу творчих груп «Медіаграмотність – крок у майбутню освіту » ( керівник Задворна В.П.) , « Інтеграція в початковій ланці як одна з ефективних форм навчання молодших ліцеїстів» (керівник Сенютович М.І.), «Розвиток комунікативних навичок учнів різних вікових категорій» (керівник Кобилюх О.С.), «Інтеграція навчання як один із методів формування ключових компетентностей» (керівник Синявська І.М.); роботу педчитання«Методи та прийоми розвитку критичного мислення» (керівник Федецька О.І.). Систематично в І семестрі проводились заняття психолого-педагогічнихтренінгів «Профілактика професійного вигорання та формування емоційної культури вчителя в рамках НУШ» (керівник Гроховська Л.П.).

    На засіданнях педагогічної ради було розглянуто такі питання: «Нова українська школа:досвід і проблеми» (жовтень 2018р.), «Про виховання активності учнів та підготовки їх до життя на основі розвитку самоврядування» (жовтень 2018 р.), «Про формування предметних і ключовихкомпетентностей» (січень 2019 р.), « Про стан роботи з профілактики правопорушень, профілактики жорстокого поводження з дітьми й запобігання йому» (січень 2019р.), «Про стан формування та розвитку мовленнєвих навичок та умінь на уроках іноземної мови» (березень 2019 р.), «Про стан роботи з сиротами, напівсиротами, учнями, позбавленими батьківської опіки, з дітьми з малозабезпечених та багатодітних сімей» (березень 2019р.).

     Необхідно зауважити, що змінено формат проведення засідань педагогічних рад , що  забезпечує високу активність членів педагогічної ради у їх проведенні, самостійну діяльність учителів. Тому у новому навчальному році необхідно удосконалити практику використання найбільш раціональних форм проведення педрад відповідно до специфіки теми й умов роботи ліцею: нетрадиційні, сучасні інтенсифіковані (модернізовані), інтерактивні, які створюють умови для підвищення педагогічної майстерності педпрацівників, змушують використовувати ефективні форми роботи з дітьми, дають можливість шукати, апробувати, творити.        

Внутрішньоліцейну методичну роботу координувала методична рада ліцею (МРЛ). Протягом навчального року на засіданнях МРЛ розглядалися наступні питання: «Методичний супровід роботи педколективу над реалізацією методичної теми ліцею«Компетентнісно зорієнтована освіта і її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів»,  « Творча діяльність учителя початкової ланки у вимірах сучасного освітнього процесу», «Про організаційно-методичне забезпечення роботи вчителів початкової ланки в умовах НУШ», «Про стан інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу відповідно до Державної  програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці», «Про організаційно-методичне забезпечення поглибленого вивчення англійської мови в 1-11-х класах»; «Впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій»;  «Розвиток творчої активності молодих спеціалістів. Роль наставництва», узагальнення педагогічних знахідок  педпрацівників з науково-методичної теми ліцею, «Про об’єктивність оцінювання рівня знань випускників 4-х, 9-х, 11-х класів». Членами МРЛ  Білокурою І.М., Тарнавською Ю.М., Кір О.А.,Синявською І.М. на виконання рішень методичної ради розроблено окремі пам’ятки, рекомендації, тези на допомогу педпрацівникам, батькам для роботи над методичною темою  ліцею.

      Протягом 2018 – 2019 н.р. у школі працювало 7 методичних об’єднань. Треба зазначити, що  найбільш результативно працювали м/о вчителів початкових класів та вихователів ГПД (голова Білокура І.М.), вчителів іноземної мови (голова Тарнавська Ю.М.),  « Природознавство» (голова Федик О.С. ), спортино-естетичного циклу (голова Мазур Н.П.). Менш творчими були члени м/о «Словесність і суспільствознавство» (голова Телішевська Р.Г.), математики та інформатики (голова Кір О.А.). На засіданнях всіх м/о обговорювалися  питання, спрямовані на реалізацію проблемної теми ліцею, питання об’єктивності оцінювання рівня знань ліцеїстів,  підвищення фахової майстерності педагогів, участі у міських, всеукраїнських проектах тощо. Необхідно відзначити високий рівень проведення творчих майстерень методичних об’єднань учителів початкових класів та вихователів ГПД (голова Білокура І.М.),учителів спортивно-естетичного циклу (голова Мазур Н.П.), м/о «Природознавство» (голова Федик О.С.),м/о вчителів математики та інформатики (голова Кір О.А.) та вчителів іноземної мови (голова Тарнавська Ю.М.). Перенесли творчу майстерню на 2019-2020 н.р. учителі м/о «Словесність та суспільствознавство» (голова Телішевська Р.Г.).

       Заслуговує на увагу співпраця наставників і молодих спеціалістів:

Тарнавської  Ю.М. та Труш З.М., Татарченка В.В. та Осипенко Л.В., Шпильчак Л.Т. та Зьолковського Н.В., Семіон Н.М. та Пікулицької М.І.   Учителі Труш З.М., Зьолковський Н.В., Пікулицька М.І.  успішно закінчили при НМЦО міську школу молодого вчителя «Маленькі кроки до великого успіху».

         Необхідно відзначити активну участь педпрацівників у різноманітних вебінарах, тренінгах, школах, курсах, конкурсах, проектах, спрямованих на підвищення фахового рівня . Особливо  активними були Сидорчук Л.Я., Ісик Т.І., Труш З.М., Зьолковський Н.В., Задворна В.П., Джангобекова Т.А., Синявська І.М., Тарнавська Ю.М., Малюк Н.М., Шатинська О.В., Білокура І.М., Гордон О.Я., Бабенко Ю.Р., Козловська Л.С.,Івахів І.М. . ПедпрацівникиШатинська О.С., Задворна В.П., Гордон О.Я., Бабенко Ю.Р., Козловська Л.С., Синявська І.М., Тарнавська Ю.М., Івахів І.М. у 2018-2019 н.р. пройшли онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти». ПедпрацівникиВербовицька Т.І., Бабенко Ю.Р.,Труш З.М., Ветвіцька О.С. пройшли курси  зі створення і наповнення уроків з допомогою навчального програмного забезпечення mozaBook та порталу mozaWeb. Учителі Білокура І.М., Пікулицька М.І., Семіон Н.М., Опеля В.В.,  Вдович О.П., Ісик Т.І. пройшли онлайн-курсEdEra для вчителів початкової школи. Учителі Синявська І.М., Домашенко Т.Г., Івахів І.М., Задворна В.П. взяли участь в Освітньому форумі «Твори»; педпрацівникиІвахів І.М., Задворна В.П., Синявська І.М.,Шатинська О.В. – активні учасники Всеукраїнського конкурсу «SuperUrok-2019», в якому Івахів І.М. з учнями 8-А класу зайняли І місце. Івахів І.М взяла участь у регіональній (не)конференції mini-EdCampLviv-2019. Учитель Задворна В.П. пройшланавчання для вчителівфізикищодокористування та збереженняМобільноїнауковоїлабораторії та забезпечила разом з учнями 10-Б классу активну участь ліцеїстів у проведенніміського заходу «Дні науки в школі», в ходіякоговсіучніліцеюознайомилися з експонатами, представленими у Мобільнійлабораторії. ВікторіїПилипівнв вручено подарунковийсертифікат на участь у тренінгах «Методирозвиткукритичногомисленняучнів». Команда учнів 8-10 класівпідкерівництвомІвахів І.М. зайняла ІІІ місце у міському конкурсі на кращий відеоролик «Від Крутів до Майдану».

     Учителі Василів О.Л., Ульянченко І.В. опублікували на сайті «АБЕТКА lаnd» авторські матеріали до проведення уроків; учитель Задворна В.П. – на сайті naurok.com.ua.; учитель Джангобекова Т.А. – у журналі «Всесвітня література в школах України».

     Заслуговує на увагу робота творчих груп«Медіаграмотність – крок у майбутню освіту » ( керівник Задворна В.П.) , « Інтеграція в початковій ланці як одна з ефективних форм навчання молодших ліцеїстів» ( керівник Сенютович М.І.), «Розвиток комунікативних навичок учнів різних вікових категорій» (керівник Кобилюх О.С.), де поряд з опрацюванням теоретичного матеріалу проводилися практичні заняття з наступним обговоренням питань.

Значну увагу було приділено вивченню передового педагогічного досвіду. Так, перед вчителями ліцею досвідом роботи ділилися Кучма Г.В., Синявська І.М.,  Білокура І.М., Гірняк І.С., Василів О.Л., Сидорчук Л.Я., Гайда С.П., Шпильчак Л.Т., Космина Л.О., Телішевська Р.Г., Ульянченко І.В., Шатинська О.В., Задворна В.П., Козловська Л.С.,Федецька О.І., Савка Л.Й., Тарнавська Ю.М., Івахів І.М., Татарченко В.В., Малюк Н.М.,  проводячи мультимедійні презентації, майстер-класи з відповідних тем.

     Сьогодні важливим в організації методичної роботи є участь педпрацівників, ліцеїстів у різноманітних проектах, а саме: освітньо-просвітницькому проекті «Маленький принц. Львів, що любить тварин» (вч. Федик О.С.), «Навігатор по етикетках» (вч. Федецька О.І.), «Від Крутів до Майдану» (вч. Івахів І.М.), «Сонцелеви» (вч. Івахів І.М.), «Корок життя» (вч. Гладун І.В.). Учитель Малюк Н.М.  – ініціатор співпраці з Фондом Кшижова у Польщі, її вихованці – учасники міжнародних зустрічей учнів Німеччини, Польщі та України.

     Впродовж 2018 -2019н.р. цікаво  пройшли позакласні заходи з предметів, а саме: спортивне свято «Моя родина любить спорт» (вч. Татарченко В.В., Білас А.В.), квест із зарубіжної літератури “У світі казок» (вч. Джангобекова Т.А.), усний журнал до Дня писемності (вч. Вальковська Л.Б.), свято «Математика у світі професій» (вч. Козловська Л.С., Кір О.А.), презентація інтегрованого проекту «Неймовірний Львів» (вч. Домашенко Т.Г., Мосціцька Т.О., Павич І.Н., Тодорчук С.М.), свято-подорож «Німеччина – це круто» (вч. Малюк Н.М., Савка Л.Й.), літературно-музична композиція «Пам’яті небесної сотні» (вч. Шпильчак Л.Т.), свято рідної мови (вч. Кучма Г.В.), брейн-ринг«Хімічна біологія» (вч. Федецька О.І., Федик О.С.), фестиваль «Юні таланти ліцею» (вч. Мазур Н.П.), Весняний мюзикл іноземною (вч. Тарнавська Ю.М., Бабенко Ю.Р., Кобилюх О.С., Ісмк Т.І.).

     Значному підвищенню фахової майстерності вчителів сприяла курсова перепідготовка. Протягом 2018-2019н.р. 18педпрацівників пройшли курсову перепідготовку при ЛОІППО, з них 6 учителів (Ісик Т.І., Опеля В.В., Кобилюх О.С., Вдович О.П., Вишневська Т.Ю., Труш З.М.) – пройшли курси вчителів англійської мови «Нова українська школа»; 5 вчителів (Семіон Н.М., Пікулицька М.І., Гайда С.П., Гірняк І.С., Сидорчук Л.Я.) – вчителів початкових класів«Нова українська школа»; 8 вчителів (Гладун І.В., Домашенко Т.Г., Шпильчак Л.Т., Федецька О.І., Тарнавська Ю.М., Татарченко В.В., Попеску Н.В.) – за кредитно-модульною системою  навчання.

    Необхідно відзначити роботу вчителів Федик О.С., Федецької О.І., Гордон О.Я., Білокурої І.М., Попеску Н.В., Ульянченко І.В., Шатинської О.В., Кір О.А., Козловської Л.С., Грицьківа Ю.Р., Мосціцької Т.О., Федецької О.І., Джангобекової Т.А., Синявської І.М., Вальковської Л.Б., Телішевської Р.Г., Шпильчак Л.Т., Задворної В.П., Тарнавської Ю.М., Бабенко Ю.Р., Кобилюх О.С., Малюк Н.М., Кобилюх О.С., Малюк Н.М., які активно використовують ІКТ в освітньому процесі, вихованці яких під час занять оволодівають комп’ютерними програмами для вивчення предметів та для досліджень, ознайомлюються з методикою пошуку інформації в електронних підручниках та в мережі Інтернет.

Значну увагу педпрацівники ліцею приділяли роботі з обдарованими учнями. У 2018 – 2019 н.р. 14 учнів зайняли  ІІ та ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Це вихованці Вальковської Л.Б., Космини Л.О., Бабенко Ю.Р., Малюк Н.М.,Федик О.С, Гладун І.В., Кір О.А., Пазиняк О.В., Шатинської О.В.,Задворної В.П. Необхідно зазначити, що вихованці Космини Л.О., Малюк Н.М.,Федик О.С, Гладун І.В., Пазиняк О.В., посіли призові місця у ІІІ етапіВсеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Учениця 8-А класу Дика Соломія (вч. Федик О.С.) зайняла ІІІ місце у ІІ етапі ІУ міської інтернет-олімпіади з біології.

     Вихованці Сороки Н.П., Вальковської Л.Б., Синявської І.М., Домашенко Т.Г., Семіон Н.М. зайняли призові місця у ІІ-ІІІ етапах Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та літературного конкурсу ім. Т. Шевченка. 77 учнів зайняли призові місця у різноманітних конкурсах, акціях, науково-практичних конференціях тощо. Серед них вихованці учителів Федецької О.І., Телішевської Р.Г., Джангобекової Т.А., Вальковської Л.Б., Синявської І.М., Кучми Г.В., Сороки Н.П.,  Семіон Н.М., Павич І.Н., Тодорчук С.М.,  ФедикО.С., КобилюхО.С., Глушко Ю.Р.,  Мазур Н.П., Татарченка В.В., Новик Л.Д., Козловської Л.С.

        Зростанню фахового рівня вчителів сприяли  інформаційно-методичні наради вчителів, які проводились двічі на місяць за окремим планом.

Значну роль в активізаціїтворчоїдіяльностіпедпрацівниківвідіграєатестація.    У  2018-2019 н.р. атестацію пройшли 22 педпарцівники, з них 20 – чергово, 2 – позачергово. За підсумками атестації:

– 2педпрацівникам – Вербовицькій Т.І.  (вч. хімії), Федецькій О.І. (вч. хімії)  –  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії”»;

– 3педпрацівникам – Вербовицькій Т.І. (вихователю ГПД), Космині Л.О., Тарнавській Ю.М, (вч. англійської мови) – присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

– 1 педпрацівник – Мазур Н.П. (керівник вокально-хорового гуртка) – відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду;

– 1 педпрацівник – Татарченко В.В. (керівник військово-патріотичного гуртка) – відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду;

– 1 педпрацівник – Гірняк І.С. –(вч. початкових класів) – відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

– 1педпрацівник – Балич О.М. (вихователь ГПД), – відповідають раніше   присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»;

– 7педпрацівників – Василів О.Л. (вч. початкових класів), Балич О.М. (вч. географії),Гладун І.В. (вч. географії),Домашенко Т.Г. (вч. української мови та літератури), Кучма Г.В. (вч. української мови та літератури), Мазур Н.П. (вч. музичного мистецтва), Шпильчак Л.Т. (вч. історії) – відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню « старший учитель»;

– 1 педпрацівник – Джангобекова Т.А. (вч. зарубіжної літератури) –  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»;

– 1 педпрацівник – Телішевська Р.Г. (вч. української мови та літератури) –  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

– 2 педпрацівникам – Вальковській Л.Б. (вч. української мови та літератури), Кір О.А (вч. математики) –  присвоєнопедагогічне звання « старший учитель»;

– 1 педпрацівнику – Савці Л.Й. (вч. німецької мови) – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та відповідаєраніше присвоєному педагогічному званню « старший учитель»;

– 1 педпрацівнику – Татарченко В.В. (вч. фізичної культури) – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

    Разом з тим необхідно зауважити, що окремі педпрацівники ліцею недостатньо використовують на уроках ІКТ з метою застосування      тестів нового покоління, логічних ланцюжків, тренувальних вправ, головоломок, діаграм, графіків, створення та презентації проектів, виконання практичних та лабораторних робіт тощо. Низька активність учителів у проведенні модельних уроків, пропаганді  власного досвіду роботи на сторінках фахової преси; значного  удосконалення  потребує навчання педпрацівників комп’ютерної грамотності; значно знизився рівень роботи окремих педпрацівників з обдарованими дітьми; подальшої активізації потребує самоосвітня робота педпрацівників; практичного спрямування вимагає робота МРЛ, методичних об’єднань  щодо аналізу об’єктивності оцінювання рівня знань учнів, розвитку професійної компетентності педагогів;        значної активізації потребує робота МРЛ щодо пропаганди передового педагогічного досвіду, проведення музейних уроків ; недостатньо  систематизовано та узагальнено наочні матеріали у навчальних кабінетах ; недостатньо пропагувалися здобутки самоосвіти вчителів. 

      Частині вчителів потрібно змінити свої навчальні технології з метою оптимізації освітнього процесу, розвитку самостійності учнів у здобуванні знань.   

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів свідчить, що ліцеїсти І ступеня засвоїли навчальний матеріал в основному на високому та достатньому рівнях, а ІІ та ІІІ ступеня – на достатньому та середньому рівнях. 2018-2019 навчальний рік 107 учнів (14 %) закінчили на 10-12 балів ; 497 учнів (67 %) – на 7- 9 балів (достатній рівень), 132 учні (18 %) – на 4-6 балів (середній рівень), 11 учнів (1%) – на 1-3 бали (початковий рівень), що свідчить про недостатню об’єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів. Викликає застереження і той факт, що серед учнів 2-4-х класів практично кожен третій учень закінчив навчальний рік на бали високого рівня.

Результати проведення ДПА у 4-х, 9-х, 11-х класах проаналізовано в наказах по ліцею. Необхідно зазначити, що стабільно рівні знання учні 4-х класів показали з української мови. Разом з тим, викликає застереження певна розбіжність між  результатами ДПА  та річними оцінками з  математики, особливо підвищення  або зниження оцінки від  3 до 5 балів .

     Учні 9-х класів продемонстрували високий показник якості знань з англійської мови: 34% учнів одержали оцінки високого рівня, 45% – достатнього рівня, 16% – середнього рівня, 5% – початкового рівня. З математики учні 9-А та 9-Б класів практично підтвердили рівень .

     У 2018-2019н.р. виховну роботу спрямовано на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця,  громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості. Педагогічний колектив у співпраці з учнівським працював над реалізацією проектів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Питання виховної роботи систематично розглядались на нарадах при директорові, педагогічних радах, ІМНВ. Разом з тим необхідно вказати, що виховна робота потребує систематичного науково-методичного забезпечення.

    Впродовж 2018-2019н.р. 309 учнів  були охоплені гуртковою роботою як на базі ліцею, так і поза його межами.

       На відзначення основних знаменних і пам’ятних дат учні нашого ліцею брали участь в районних заходах: фестивалі «Сурми звитяг»; в міських конкурсах «Співаємо про Львів», «Львівське рондо»,«Слідами мандрів Івана Труша», «Збережемо життя ялинці», «Життя без сміття».

    У ліцеї проведено заходи до річниці від дня народження Івана Франка: конкурс «Сценічна казка» , конкурс малюнку «Казковий Франко», на високому рівні відбувся загальноліцейнийвечір «Багатогранність Франкового таланту» (вч. Домашенко Т.Г., Синявська І.М.). Високою активністю учнів вирізняються  заходи до  днів української письменності, пам’яті Героїв Крут, на відзначення річниці ЗУНР, Дня Прапора, організовано заходи Скорботи з нагоди річниці Чорнобильської трагедії, заходи пам’яті жертв Голодомору 1932-1933р.р., відзначено День Європи. Постійно проводяться туристично-краєзнавчі дні, заходи до тематичних Тижнів , Тижня учнівського самоврядування, правової культури тощо.

Значних успіхів досягнуто у зміцненні матеріальної бази ліцею, а саме:

  1. Відремонтовано навчальні кабінети:

– 1 класи – 3 кабінети;

– 5 класи – 1 кабінет;

– 6 класи – 1 кабінет.

  1. Здійснено ремонт вестибюлю, спортивного залу в корпусі початкової ланки.
  2. Замінено двері в їдальні початкової ланки, у 2-х вбиральнях, у 3-х навчальних кабінетах.
  3. Замінено освітлення на світлодіодне у 3-х навчальних кабінетах.
  4. Частково відремонтовано спортивний зал в основному корпусі.
  5. Встановлено ролокасети у вестибюлі, у 3-х навчальних кабінетах.
  6. Здійснено реставраційні роботи в приміщеннях усього ліцею.

     У 2019-2020 навчальному році освітній процес у ліцеї буде спрямований на виконання наступних завдань:

– реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

– реалізацію концепції  Нової української школи,  Професійного стандарту 

  учителя початкових класів ;

– роботу над реалізацією методичної теми ліцею « Компетентнісний підхід в освітньому процесі – ключ до успіху вчителів та учнів»;

– реалізацію Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді ;

– реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

  2021 року;

– забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

– створення умов для безперервного вдосконалення  фахової освіти й    

  кваліфікації педагогічних працівників;

– розвиток основних видів компетентностей шляхом упровадження

  інноваційних технологій навчання і виховання ;

– забезпечення результативності роботи з обдарованою  молоддю;

– дотримання педагогічних вимог щодо контролю та об’єктивності    

  оцінювання    навчальних досягнень учнів;

– компетентнісний підхід при викладанні предметів;

– організаційно-методичне забезпечення проектної діяльності в ліцеї;

– організаційно-методичне забезпечення навчання учнів 1- 4- х, 5- 9-х  класів  

  за    новими та оновленими програмами;

– організаційно-методичне забезпечення поглибленого вивчення англійської

  мови в 1- 11-х класах;

-організаційно- методичне забезпечення впровадження Державного  

  стандарту початкової , базової, повної загальної освіти;

– забезпечення педагогічної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання у 

  початковій, базовій та старшій школі;

– ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, з інноваційними

   педагогічними технологіями;

– забезпечення особистісно орієнтованої системи навчання;

– впровадження профілізації в старшій школі;

– диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу;

– підвищення інформатизації  та комп’ютеризації навчального закладу;

– формування духовного світу учнів, духовності як провідної якості   

  особистості;

– підвищення ефективності виховного процесу шляхом удосконалення 

  учнівського самоврядування;

– вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності  

  педагогів   та ефективності їх праці;

– удосконалення роботи з батьками;

– ефективне використання психологічної служби ліцею.