Skip to content

Звіт директора ліцею за 2019-2020 Н.Р.

Педагогічний колектив Ліцею № 51ім. І.Франка у 2019-2020 навчальному
році працював над виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», над реалізацією Концепції «Нової української школи»,
Державного стандарту початкової, базової та повної загальної освіти,
Професійного стандарту учителя початкових класів, Закону України «Про мови».
Освітній процес протягом 2019-2020 н.р. забезпечували 77 педпрацівників, а саме: 12 вчителів початкової ланки, 60 вчителів середньої та старшої ланки
(з них 10- у відпустці по догляду за дитиною), 5 вихователів ГПД. Серед
педпрацівників 5 – учителів-методистів, 20 – старших учителів, 31 – з
вищою кваліфікаційною категорією, 13 – з першою кваліфікаційною
категорією, 15 – з другою кваліфікаційною категорією, 18 – спеціалістів.
Середній вік педколективу – 39,2 років; 97 % вчителів має вищу освіту, 3 % –
середню спеціальну.
У 2019- 2020 н.р. в ліцеї навчалося 784 учні, об’єднаних у 27 класних
колективів.
Пріоритетні напрямки роботи в навчальному закладі – виконання
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції
«Нової української школи», організаційно – методичне забезпечення
впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної
загальної освіти та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних
досягнень учнів 1-4 класів; робота з обдарованими дітьми, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, забезпечення педагогічної адаптації
учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання в початковій, базовій, старшій
ланках; забезпечення переходу на нові навчальні програми; організаційно-
методичне забезпечення вивчення англійської мови в 1- 11-х класах;
підвищення компетентності учнів та вчителів, інформатизації та
комп’ютеризації навчального закладу відповідно до Державної програми
«Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці»; підвищення
ефективності виховного процесу шляхом удосконалення учнівського
самоврядування; розвиток творчої активності педагогів, підвищення
професіоналізму, ознайомлення з новими педагогічними технологіями;
удосконалення роботи з батьками; ефективне використання психологічної
служби ліцею.
Протягом 2019-2020 н.р. педколектив працював над реалізацією
методичної теми «Компетентнісний підхід в освітньому процесі – ключ до
успіху вчителів та учнів». У ході роботи над проблемою ліцею було
організовано роботу творчих груп «Підвищення ефективності освітнього
процесу шляхом упровадження інновацій в освіті » ( керівник Малюк
Н.М.) , « Інтеграція в початковій ланці як одна з ефективних форм
навчання учнів» (керівник Василів О.Л.), «Розвиток комунікативних

навичок учнів різних вікових категорій» (керівник Кобилюх О.С.); роботу
творчої майстерні «Контент уроку» (керівник Задворна В.П.); роботу
педчитання «Професійна компетентність учителя: інноваційні підходи»
(керівник Космина Л.О.). Систематично в І семестрі проводились заняття
психолого-педагогічних тренінгів «Професійна мобільність педагога або
чому треба вчитися та змінюватися все життя?» (керівник Даценко О.І.),
практичної майстерні «Як створити сайт учителя?» (керівники
Ульянченко І.В., Івахів І.М.) .
На засіданнях педагогічної ради було розглянуто такі питання: «Про
формування мотивації навчальної діяльності ліцеїстів за сучасних умов»
(жовтень 2019), «Про вплив волонтерської діяльності на формування
громадянської позиції учнів» (жовтень 2019 р.), «Про розвиток практичних
умінь учнів нової української школи в умовах інтегрованого навчання»
(січень 2020 р.), «Про стан роботи з сиротами, напівсиротами, учнями,
позбавленими батьківської опіки, з дітьми з малозабезпечених та
багатодітних сімей» (січень 2020р.), «Про стан формування та розвитку
мовленнєвих навичок та умінь на уроках іноземної мови» (березень 2020 р.),
«Про стан реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі ліцею»
(березень 2020р.).
Необхідно зауважити, що змінено формат проведення засідань
педагогічних рад , що забезпечує високу активність членів педагогічної ради
у їх проведенні, самостійну діяльність учителів. Тому у новому навчальному
році необхідно удосконалити практику використання найбільш раціональних
форм проведення педрад відповідно до специфіки теми й умов роботи ліцею:
нетрадиційні, сучасні інтенсифіковані (модернізовані), інтерактивні, які
створюють умови для підвищення педагогічної майстерності педпрацівників,
змушують використовувати ефективні форми роботи з дітьми, дають
можливість шукати, апробувати, творити.
Внутрішньоліцейну методичну роботу координувала методична рада
ліцею (МРЛ). Протягом навчального року на засіданнях МРЛ розглядалися
наступні питання: «Методичний супровід роботи педколективу над
реалізацією методичної теми ліцею «Компетентнісний підхід в освітньому
процесі – ключ до успіху вчителів та учнів», « Творча діяльність учителя
початкової ланки у вимірах сучасного освітнього процесу», «Про
організаційно-методичне забезпечення роботи вчителів початкової ланки в
умовах НУШ», «Про стан інформатизації та комп’ютеризації освітнього
процесу відповідно до Державної програми «Інформаційні і комунікаційні
технології в освіті і науці», «Про організаційно-методичне забезпечення
поглибленого вивчення англійської мови в 1-11-х класах»; «Впровадження в

практику роботи інноваційних педагогічних технологій»; «Розвиток творчої
активності молодих спеціалістів. Роль наставництва», узагальнення
педагогічних знахідок педпрацівників з науково-методичної теми ліцею,
«Про об’єктивність оцінювання рівня знань випускників 4-х, 9-х, 11-х
класів». Членами МРЛ Білокурою І.М., Федик О.С., Кір О.А., Синявською
І.М. на виконання рішень методичної ради розроблено окремі пам’ятки,
рекомендації, тези на допомогу педпрацівникам, батькам для роботи над
методичною темою ліцею.
Протягом 2019 – 2020 н.р. в ліцеї працювало 7 методичних об’єднань.
Треба зазначити, що найбільш результативно працювали м/о вчителів
початкових класів та вихователів ГПД (голова Білокура І.М.), вчителів
іноземної мови (голова Ісик Т.І.), «Природознавство» (голова Федик О.С.),
спортино-естетичного циклу (голова Мазур Н.П.), «Словесність і
суспільствознавство» (голова Телішевська Р.Г.), математики та інформатики
(голова Кір О.А.). На засіданнях всіх м/о обговорювалися питання,
спрямовані на реалізацію проблемної теми ліцею, питання об’єктивності
оцінювання рівня знань ліцеїстів, підвищення фахової майстерності
педагогів, участі у міських, всеукраїнських проєктах тощо. Необхідно
відзначити високий рівень проведення інтегрованої презентації творчої
скриньки методичних об’єднань «Секрети успішного уроку (голови м/о Кір
О.А. та Мазур Н.П.). У зв’язку з карантином перенесли інтегровані
презентації творчої скриньки методичних об’єднань на 2020-2021 н.р. м/о
«Словесність та суспільствознавство», вчителів початкової та вихователів
ГПД, іноземної мови та «Природознавство» (голови м/оТелішевська Р.Г.,
Білокура І.М., Федик О.С., Ісик Т.І.).
Заслуговує на увагу співпраця наставників і молодих спеціалістів:
Кобилюх О.С. та Волинець О.А., Тарнавської Ю.М. та Гонсьор О.І.,
Сидорчук Л.Я. та Сороки В.І., Гірняк І.С. та Сурми А.Ю., Семіон Н.М. та
Тисляк М.М. , Пікулицької М.І., Ульянченко І.В. та Дідух Ю.С. Учителі
Дідух Ю.С., Тисляк М.М., Гонсьор О.І., Сурма А.Ю., Сорока В.І. успішно
закінчили при НМЦО міську школу молодого вчителя «Маленькі кроки до
великого успіху».
Необхідно відзначити активну участь педпрацівників у різноманітних
вебінарах, тренінгах, школах, курсах, конкурсах, проэктах, спрямованих на
підвищення фахового рівня . У зв’язку з карантинними заходами значну
увагу вчителі приділіли вивченню форм, технологій дистанційного
навчання. Особливо активними були Сидорчук Л.Я., Ісик Т.І., Труш З.М.,
Зьолковський Н.В., Задворна В.П., Джангобекова Т.А., Синявська І.М.,
Тарнавська Ю.М., Сурма А.Ю., Шатинська О.В., Білокура І.М., Гордон
О.Я., Бабенко Ю.Р., Козловська Л.С., Івахів І.М. . Педпрацівники

Шатинська О.С., Задворна В.П., Гордон О.Я., Бабенко Ю.Р., Козловська
Л.С., Синявська І.М., Тарнавська Ю.М., Івахів І.М. у 2019-2020 н.р.
пройшли онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності
викладача/адміністрації закладу освіти». Педпрацівники Білокура І.М.,
Вербовицька Т.І., Бабенко Ю.Р., Труш З.М., Ветвіцька О.С. пройшли курси
зі створення і наповнення уроків з допомогою навчального програмного
забезпечення mozaBook та порталу mozaWeb. Учителі Білокура І.М.,
Пікулицька М.І., Семіон Н.М., Опеля В.В., Сурма А.Ю., Сидорчук Л.Я.
Ісик Т.І. пройшли онлайн-курс EdEra для вчителів початкової школи.
Учителі Синявська І.М., Домашенко Т.Г., Івахів І.М., Задворна В.П. взяли
участь в Освітньому форумі «Твори»; педпрацівники Івахів І.М., Задворна
В.П., Синявська І.М., Шатинська О.В. – активні учасники Всеукраїнського
конкурсу «SuperUrok-2019», в якому Івахів І.М. з учнями 9-А класу
зайняли І місце. Івахів І.М взяла участь у регіональній (не)конференції
mini-EdCamp Lviv-2019.
У зв’язку із запровадженням карантину в ліцеї проводився освітній
процес з використанням технологій дистанційного навчання. Вчителі
співпрацювали з учнями та батьками на платформах Pearson, Google
Classroom (49 чол. ), GoogleForm (38 чол.), Youtube (59 чол.), LearningAps
(9), ZOOM (15 чол.). Viber (63 чол.). Тому одним із пріоритетних напрямів
роботи педпрацівників буде опанування технологіями дистанційного
навчання, особливостями оцінювання під час дистанційного навчання,
використання онлайн-інструментів в організації та проведенні освітнього
процесу. З цією метою влітку для педпрацівників буде організовано роботу
навчального практикуму « Використання онлайн-ресурсів для організації
дистанційного навчання».
Учителі Шатинська О.В., Василів О.Л., Ульянченко І.В. опублікували
на сайті ВСЕОСВІТА авторські матеріали до проведення уроків та
виховних заходів; учитель Задворна В.П. – на сайті naurok.com.ua.; учитель
Джангобекова Т.А. – у журналі «Всесвітня література в школах України».
Заслуговує на увагу робота творчих груп «Підвищення ефективності
освітнього процесу шляхом упровадження інновацій в освіті » ( керівник
Романова Н.М.) , « Інтеграція в початковій ланці як одна з ефективних
форм навчання учнів» (керівник Василів О.Л.), «Розвиток комунікативних
навичок учнів різних вікових категорій» (керівник Кобилюх О.С.); робота
творчої майстерні «Контент уроку» (керівник Задворна В.П.), де поряд з
опрацюванням теоретичного матеріалу проводилися практичні заняття з
наступним обговоренням питань.
Значну увагу було приділено вивченню передового педагогічного
досвіду. Так, перед вчителями ліцею досвідом роботи ділилися
Джангобекова Т.А., Ісик Т.І., Синявська І.М., Михаш Л.М., Білокура І.М.,
Гірняк І.С., Василів О.Л., Сидорчук Л.Я., Опеля В.В., Вдович О., Сорока
Н.П., Ветвіцька О.С., Сенютович М.І., Пікулицька М.І., Білас А.В.,Бабенко
Ю.М.,Гордон О.Я., Попеску Н.В., Космина Л.О., Тодорчук С.М.,
Ульянченко І.В., Шатинська О.В., Задворна В.П., Козловська Л.С.,

Федецька О.І., Федик О.С., Івахів І.М., проводячи мультимедійні
презентації, майстер-класи з відповідних тем.
Сьогодні важливим в організації методичної роботи є участь
педпрацівників, ліцеїстів у різноманітних проєктах, а саме: освітньо-
просвітницькому проєкті «Маленький принц. Львів, що любить тварин» (вч.
Федик О.С.), «Навігатор по етикетках» (вч. Федецька О.І.), «Від Крутів до
Майдану» (вч. Івахів І.М.), «Сонцелеви» (вч. Івахів І.М.), «Корок життя» (вч.
Гладун І.В.). Учитель Романова Н.М. – ініціатор співпраці з Фондом
Кшижова у Польщі, її вихованці – учасники міжнародних зустрічей учнів
Німеччини, Польщі та України.
Впродовж 2019 -2020 н.р. цікаво пройшли позакласні заходи з
предметів, а саме: спортивне свято «Моя родина любить спорт» (вч.
Татарченко В.В., Білас А.В.), правовий квест до Дня прав людини (вч.
Зьолковський Н.В.), пленерний урок із зарубіжної літератури (вч.
Джангобекова Т.А.), усний журнал до Дня писемності (вч. Вальковська
Л.Б.), свято до Міжнародного Дня рідної мови (вч. Сорока Н.П.), Різдвяний
квест іноземною (вч. Бабенко Ю.М., Кобилюх О.С.). Частину заходів було
відмінено у зв’язку з карантином.
Значному підвищенню фахової майстерності вчителів сприяла
курсова перепідготовка. Протягом 2019-2020 н.р. 11 педпрацівників
пройшли курсову перепідготовку при ЛОІППО, з них 2 вчителі ( Білокура
І.М., Семіон Н.М.) – за програмою вчителів початкової школи НУШ, 8
вчителів ( Татарченко В.В., Синявська І.М., Івахів І.М., Мосціцька Т.О.,
Омельченко А.В., Опеля В.В., Федик О.С., Романова Н.М.) – за кредитно-
модульною системою навчання. Учителі фізичної культури Омельченко
А.В. та Осипенко Л.В. – навчання за програмою «Здорова постава».
Необхідно відзначити роботу вчителів Федик О.С., Федецької О.І.,
Гордон О.Я., Білокурої І.М., Попеску Н.В., Ульянченко І.В., Шатинської
О.В., Кір О.А., Козловської Л.С., Грицьківа Ю.Р., Мосціцької Т.О.,
Федецької О.І., Джангобекової Т.А., Синявської І.М., Вальковської Л.Б.,
Телішевської Р.Г., Шпильчак Л.Т., Задворної В.П., Тарнавської Ю.М.,
Бабенко Ю.Р., Кобилюх О.С., Малюк Н.М., Кобилюх О.С., Малюк Н.М.,
які активно використовують ІКТ в освітньому процесі, вихованці яких під
час занять оволодівають комп’ютерними програмами для вивчення
предметів та для досліджень, ознайомлюються з методикою пошуку
інформації в електронних підручниках та в мережі Інтернет.
Значну увагу педпрацівники ліцею приділяли роботі з обдарованими
учнями. У 2019 – 2020 н.р. 14 учнів зайняли ІІ та ІІІ місця у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Це вихованці
Вальковської Л.Б., Космини Л.О., Бабенко Ю.Р., Малюк Н.М.,Федик О.С,
Гладун І.В., Кір О.А., Пазиняк О.В., Шатинської О.В., Задворної В.П.
Необхідно зазначити, що вихованці Космини Л.О., Малюк Н.М., Федик
О.С, Гладун І.В., Пазиняк О.В., посіли призові місця у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Учениця 9-А

класу Дика Соломія (вч. Федик О.С.) зайняла ІІІ місце у ІІ етапі ІУ міської
інтернет-олімпіади з біології.
Вихованці Сороки Н.П., Вальковської Л.Б., Синявської І.М., Домашенко
Т.Г., Семіон Н.М. зайняли призові місця у ІІ-ІІІ етапах Міжнародного
конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та літературного конкурсу
ім. Т. Шевченка. 77 учнів зайняли призові місця у різноманітних
конкурсах, акціях, науково-практичних конференціях тощо. Серед них
вихованці учителів Федецької О.І., Телішевської Р.Г., Джангобекової Т.А.,
Вальковської Л.Б., Синявської І.М., Кучми Г.В., Сороки Н.П., Семіон
Н.М., Павич І.Н., Тодорчук С.М., Федик О.С., Кобилюх О.С., Глушко
Ю.Р., Мазур Н.П., Татарченка В.В., Новик Л.Д., Козловської Л.С.
Зростанню фахового рівня вчителів сприяли інформаційно-
методичні наради вчителів, які проводились двічі на місяць за окремим
планом.
Значну роль в активізації творчої діяльності педпрацівників відіграє
атестація. У 2019-2020 н.р. атестацію пройшли 12 педпарцівники, з них 11
– чергово, 1 – позачергово. За підсумками атестації:
– 5 педпрацівникам – Івахів І.М. (педагог-організатор), Ісик Т.І. (вч.
англійської мови), Омельченко А.В. (вч. фізичної культури), Опелі В.В. (вч.
англійської мови), Осипенко Л.В. (вч. фізичної культури) – присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії”»;
– 2 педпрацівникам – Романовій Н.М. (вч. німецької мови), Тодорчук С.М.
(вч. трудового навчання) – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії»;
– 1 педпрацівник – Мосціцька Т.О. (вч. мистецтва) – відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше
присвоєному педагогічному званню « старший учитель»;
– 3 педпрацівники – Білокура І.М. (вч. початкових класів), Семіон Н.М. (вч.
початкових класів), Синявська І.М. вч. української мови та літератури) –
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої
категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»;
– 1 педпрацівник – Федик О.С. (вч. біології) – відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та присвоєно
педагогічне звання «старший учитель».
Разом з тим необхідно зауважити, що окремі педпрацівники ліцею
недостатньо використовують на уроках ІКТ з метою застосування тестів
нового покоління, логічних ланцюжків, тренувальних вправ, головоломок,
діаграм, графіків, створення та презентації проектів, виконання
практичних та лабораторних робіт тощо. Низька активність учителів у
проведенні модельних уроків, пропаганді власного досвіду роботи на
сторінках фахової преси; значного удосконалення потребує навчання
педпрацівників комп’ютерної грамотності; значно знизився рівень роботи
окремих педпрацівників з обдарованими дітьми; подальшої активізації
потребує самоосвітня робота педпрацівників; практичного спрямування
вимагає робота МРЛ, методичних об’єднань щодо аналізу об’єктивності

оцінювання рівня знань учнів, розвитку професійної компетентності
педагогів; значної активізації потребує робота МРЛ щодо пропаганди
передового педагогічного досвіду, проведення музейних уроків ;
недостатньо систематизовано та узагальнено наочні матеріали у
навчальних кабінетах ; недостатньо пропагувалися здобутки самоосвіти
вчителів.
Частині вчителів потрібно змінити свої навчальні технології з метою
оптимізації освітнього процесу, розвитку самостійності учнів у здобуванні
знань.
Аналіз результатів навчальної діяльності учнів свідчить, що ліцеїсти І
ступеня засвоїли навчальний матеріал в основному на високому та
достатньому рівнях, а ІІ та ІІІ ступеня – на достатньому та середньому
рівнях. 2019-2020 навчальний рік 110 учнів (14 %) закінчили на 10-12 балів ;
479 учнів (61 %) – на 7- 9 балів (достатній рівень), 184 учні (24 %) – на 4-6
балів (середній рівень), 11 учнів (1%) – на 1-3 бали (початковий рівень), що
свідчить про недостатню об’єктивність оцінювання вчителями навчальних
досягнень учнів. Викликає застереження і той факт, що серед учнів 2-4-х
класів практично кожен третій учень закінчив навчальний рік на бали
високого рівня.
Від державної підсумкової атестації у 2019-2020 навчальному році було
звільнено учнів 4-х та 9-х класів.
У 2019-2020 н.р. виховну роботу спрямовано на посилення
патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця,
громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої
особистості. Педагогічний колектив у співпраці з учнівським працював над
реалізацією проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку,
готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного
законодавства та засад демократичної, правової держави.
Питання виховної роботи систематично розглядались на нарадах при
директорові, педагогічних радах, ІМНВ. Разом з тим необхідно вказати, що
виховна робота потребує систематичного науково-методичного
забезпечення.
Впродовж 2019-2020 н.р. 387 учнів були охоплені гуртковою роботою як
на базі ліцею, так і поза його межами.
На відзначення основних знаменних і пам’ятних дат учні нашого ліцею
брали участь в районних заходах: фестивалі «Сурми звитяг»; в міських
конкурсах «Співаємо про Львів», «Львівське рондо», «Слідами мандрів Івана
Труша», «Збережемо життя ялинці», «Життя без сміття» .
У ліцеї проведено заходи до річниці від дня народження Івана Франка:
конкурс «Сценічна казка» , конкурс малюнку «Казковий Франко», на
високому рівні відбувся загальноліцейний вечір «Багатогранність
Франкового таланту» (вч. Домашенко Т.Г., Синявська І.М.). Високою
активністю учнів вирізняються заходи до днів української письменності,
пам'яті Героїв Крут, на відзначення річниці ЗУНР, Дня Прапора,
організовано заходи Скорботи з нагоди річниці Чорнобильської трагедії,

заходи пам’яті жертв Голодомору 1932-1933р.р., відзначено День Європи.
Постійно проводяться туристично-краєзнавчі дні, заходи до тематичних
Тижнів , Тижня учнівського самоврядування, правової культури тощо.
Значних успіхів досягнуто у зміцненні матеріальної бази ліцею, а саме:
1. Відремонтовано 7 навчальних кабінетів.
2. Проведено внутрішню мережу для підключення до швидкісного Інтернету у
кабінетах, у яких встановлена комп’ютерна техніка, мультиборди, роектори.
3. Встановлено 8 пластикових дверей.
4. Замінено освітлення на світлодіодне у 6-ти навчальних кабінетах.
5. Створено комп’ютерний клас в корпусі почакової ланки.
6. Придбано меблі для 3-х навчальних кабінетів 1-х класів.
7. Закуплено 3 телевізори.
8. Здійснено реставраційні роботи в приміщеннях усього ліцею.
У 2020-2021 навчальному році освітній процес у ліцеї буде спрямований на
виконання наступних завдань:
– реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
– реалізацію Концепції «Нова українська школа» на період до 2029 року,
Професійного стандарту учителя початкових класів ;
– реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного
стандарту базової і повної середньої освіти;
– роботу над забезпеченням дистанційного навчання;
– роботу над створенням безпечних умов освітнього процесу в умовах
карантинних обмежень;
– роботу над реалізацією методичної теми ліцею « Компетентнісний підхід в
освітньому процесі – ключ до успіху вчителів та учнів»;
– реалізацію Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді ;
– реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року;
– забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
– створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти й
кваліфікації педагогічних працівників;
– розвиток основних видів компетентностей шляхом упровадження
інноваційних технологій навчання і виховання ;
– забезпечення результативності роботи з обдарованою молоддю;
– дотримання педагогічних вимог щодо контролю та об’єктивності
оцінювання навчальних досягнень учнів;
– компетентнісний підхід при викладанні предметів;
– організаційно-методичне забезпечення проєктної діяльності в ліцеї;
– організаційно-методичне забезпечення навчання учнів 1- 4- х, 5- 9-х класів
за новими та оновленими програмами;
– організаційно-методичне забезпечення поглибленого вивчення англійської
мови в 1- 11-х класах;
– забезпечення педагогічної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання у
початковій, базовій та старшій школі;
– ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, з інноваційними

педагогічними технологіями;
– забезпечення особистісно орієнтованої системи навчання;
– впровадження профілізації в старшій школі;
– диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу;
– підвищення інформатизації та комп’ютеризації навчального закладу;
– формування духовного світу учнів, духовності як провідної якості
особистості;
– підвищення ефективності виховного процесу шляхом удосконалення
учнівського самоврядування;
– вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності
педагогів та ефективності їх праці;
– удосконалення роботи з батьками в умовах очного та дистанційного
навчання;
– ефективне використання психологічної служби ліцею.